Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Senátoři řeší „venezuelský festival“ a rozpočtové šílenství“. Ptali jsme se jich, jak se postaví k daňovému balíčku – denikn.cz – 25.11.2020

 

Senátoři řeší „venezuelský festival“ a rozpočtové šílenství“. Ptali jsme se jich, jak se postaví k daňovému balíčku 

denikn.cz 

25.11.2020

 

Senátoři řeší „venezuelský festival“ a „rozpočtové šílenství“. Ptali jsme se jich, jak se postaví k daňovému balíčku

Hana Mazancová

Alena Schillerová. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Souboj o to, jaké daně budou zaměstnanci od příštího roku platit, se ze Sněmovny přesunul do Senátu. Horní komora, v níž často zasedají regionální a komunální politici, má ke snížení daní velké výhrady. Podle současné úpravy by totiž přinesly propad 130 miliard v příjmech rozpočtu. Přinášíme odpovědi většiny senátorů, jak se na daňový balíček dívají. Nyní mají měsíc na to, aby jej projednali a případně pozměnili.

Odpovědi více než poloviny členů horní komory naznačují, že Sněmovnou schválená podoba balíčku Senátem téměř jistě neprojde. Hledat se bude kompromis, který má zahrnovat zmenšení dopadů na rozpočet a také kompenzace pro obce a kraje. Postoje senátorů, s nimiž se chystají jednat zástupci vlády i sněmovních stran, uvádíme přehledně po jednotlivých klubech.

Senátorský klub ODS a TOP 09

Miloš Vystrčil: „Předpokládám, že výsledkem jednání Senátu bude pozměňovací návrh, který by měl podle mého názoru obsahovat tyto věci. První je, že bude snižovat velikost propadu daňových příjmů. Deficit 130 miliard mi připadá obří a neakceptovatelný. Druhá věc je, že v pozměňovacím návrhu by měly být kompenzace obcím a krajům. A třetí věc, vláda by měla říct, jak bude upravovat výdajovou stránku rozpočtu. Jestli počítá s nějakými škrty a případně kde. Když snižuji příjmy, musím snížit výdaje, pokud nemám něco jako oslíčku, otřes se nebo ubrousku, prostři se.“

Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Tomáš Jirsa: „Ještě před měsícem jsem zastával stanovisko, že je to nehorázná rána do rozpočtu. Ale nechal jsem se přesvědčit argumenty a dnes stojím na této pozici, že letos vláda rozkradla 500 miliard a nemáme z toho nic. Jestli ta sekyra bude příští rok 320, nebo 400 miliard, protože nepočítám s tou Ferjenčíkovou slevou, už je jedno.

Nikdy není dobrá doba na snižování daní, vždycky se zdá, že potřebujete víc peněz. Ronald Reagan také snižoval daně v době největší krize. Dokážeme snížit daně, ale pro mě je nejdůležitější, aby si ten úspěch nepřipsal Babiš, ale ODS, což se nám zatím úplně nedaří.“

Zdeněk Nytra: „Můj osobní názor je schválit ten návrh ve sněmovní verzi, případně mírně upravit tak, aby dopad na příjmovou stránku rozpočtu nebyl tak výrazný. Jednání ale vlastně teprve začala.“

Tomáš Goláň: „Zrušení superhrubé mzdy v době, kdy celkový dluh z počátku roku ve výši 1,6 bilionu Kč vzroste za dva roky o polovinu, tj. 0,8 bilionu Kč, je značně nezodpovědné. ODS měla vždy v programu rozpočtovou odpovědnost, ne projídání budoucnosti na úkor budoucích generací.

Jsem si vědom toho, že ve volebním programu ODS je i snižování daní, avšak toto je vždy plánováno společně se škrty v rozpočtu a úsporami v jeho výdajové stránce. Tvrdit, že po schválení zrušení superhrubé mzdy půjdou ruku v ruce i úspory na výdajové stránce, je velmi nešťastné, neboť ODS nevládne a ani vládnout brzy nebude, takže nemá žádné nástroje k tomu, aby mohla tyto výdaje ovlivnit a svá tvrzení i uvést v život.“

Jiří Oberfalzer: „Podporuji návrh v té podobě, jak přichází.“

Jan Tecl: „Nyní se seznamuji s přijatým daňovým balíčkem a jeho dopady. V tuto chvíli vám nemohu zodpovědně odpovědět.“

Raduan Nwelati: „Osobně podporuji stejně jako poslanci ODS ve Sněmovně zrušení superhrubé mzdy. Tedy plošné navýšení mzdy všem zaměstnancům o sedm procent čistého. Chtěl bych ale, aby to bylo doprovázeno škrty v provozních výdajích vlády. A škrty ve výdajové stránce rozpočtu státu zhruba o 40 miliard.

Dále chci, aby zároveň se zrušením superhrubé mzdy byl alespoň částečně kompenzován výpadek v příjmech samospráv, a to hlavně rozdíl mezi vyšším příjmem z podílu na dani z DPH a poklesem ostatních sdílených daní.“

Martin Červíček: „Nejsem nadšený, že tento krok přichází ve chvíli, kdy se krize způsobená nejen epidemií koronaviru projevuje v ekonomice, a tudíž dopadá i na veřejné rozpočty. Osobně se zároveň nechci spokojit pouze s konstatováním, že nelze zásadně snížit výdaje na straně státu.

Za těchto okolností nechci návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou podpořit. Zároveň jsem připraven posoudit případné pozměňovací návrhy související se zajištěním rozpočtové odpovědnosti, podmíněné především závazkem snížit provozní výdaje státu a hledat systémové řešení kompenzací za výpadky příjmů ve veřejných rozpočtech krajů a obcí.“

Ondřej Šimetka se k otázce nechtěl vyjadřovat, počká na senátní debatu.

Miroslava Němcová: „Můj názor je, že je třeba kompenzovat výpadek na příjmové straně rozpočtu úsporami na straně výdajové. Vláda však nic takového nenavrhla.“

Miroslava Němcová ODS. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Ladislav Faktor: „Stát nám za posledních dvacet let pěkně přibral na váze. Někdy se zdá, že úředníků je víc než lidí. Proto je zrovna v této situaci třeba udělat pořádný řez a zavést drastickou dietu.

Tohle všechno píšu proto, že zrovna v krizových letech je třeba zbavit lidi nadměrné daňové zátěže a stát zbavit zbytečných nákladů. Hodlám proto hlasovat pro návrhy v tomto smyslu a těším se na bouřlivou diskusi.“

Michal Kortyš: „Má představa je zvýšit jednotnou daň na 16, ne-li 17 %, zrušit návrh Pirátů a z ušetřených prostředků systémově podpořit nízkopříjmové skupiny obyvatel. Budeme určitě požadovat částečnou kompenzaci pro kraje, města a obce formou zvýšení rozpočtového určení daní.“

Herbert Pavera: „Zrušil bych návrh Andreje Babiše. Ale i kdyby prošlo jen zrušení zvýšeného odpočtu, i to by pomohlo už tak zdecimovanému rozpočtu. A rovněž bych přivítal od premiéra i paní ministryně financí informaci, kde chtějí ušetřit finance a jak pomohou obcím a městům s investicemi.“

Jaroslav Zeman: „Podpořím všechny daňové úlevy pro občany. Když se my v Senátu budeme chovat rozpočtově zodpovědně, stejně jen podpoříme ‚venezuelský festival‘, který předvádí současná vláda.“

Tomáš Czernin: „Návrh z Poslanecké sněmovny považuji za ekonomicky nezodpovědný. Proto věřím, že ho Senát zamítne, případně upraví. Zejména návrh Andreje Babiše (snížení daně na 15, resp. 23 %) je nerealistický vzhledem k plánovaným výdajům. Zvýšení odpočtu na poplatníka je rovněž velmi hlubokým zásahem do příjmové stránky státních financí, proto je pro mne osobně těžko akceptovatelný.“

Tomáš Třetina: „Především snížení daně na 15 a 23 %, jak to navrhl Andrej Babiš, je velice citelný zásah do příjmové stránky. Podobné je to s návrhem na výšení odpočtu na poplatníka, který ze stejného důvodu nemohu akceptovat. Jako starostu mne také eminentně zajímá, jakým způsobem hodlá vláda s propadem příjmů pomoci obcím a městům, kde vážně hrozí omezení či zastavení již probíhajících investic.“

Senátorský klub Starostové a nezávislí

Petr Holeček: „Se zrušením superhrubé mzdy osobně nesouhlasím. Jak budeme dále postupovat, se teprve rozhodneme.“

David Smoljak: „Daňové změny odsouhlasené v Poslanecké sněmovně považuji za naprosto nezodpovědné rozpočtové šílenství. Osobně jsem proti rušení superhrubé mzdy, které přichází v tom nejnevhodnějším možném čase a dramaticky ohrožuje rozpočty obcí, měst i krajů. Jsem ochotný podpořit mírné zvýšení slevy na poplatníka. Ale nejlepší by bylo tenhle naprosto zpackaný daňový balíček zahodit do koše a přípravu dalšího nechat až na příští rok po volbách, kdy ve Strakově akademii usedne nějaká odpovědnější a kompetentnější vládní sestava.“

Senátor David Smoljak (STAN). Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Mikuláš Bek: „Snižovat daně je sice správné, ale až když existuje dostatečná shoda na redukci výdajů státního rozpočtu. A ta neexistuje. Proto bych zatím daně ‚na dluh‘ nesnižoval, dokud nedojde k dohodě sněmovní většiny na omezení výdajů. Ale je zřejmé, že má-li mít senátní korekce rozvratu veřejných financí šanci na úspěch, musí existovat širší shoda v Senátu i ve Sněmovně a bude třeba hledat kompromis. Zatím se mi zdá, že přistoupit na slevu pro poplatníka je lepší než snižovat daň všem na 15 %.“

Miroslav Balatka: „Určitě balíček nepodpořím v podobě, v jaké byl schválený ve Sněmovně. Zejména zrušení superhrubé mzdy v současné době povazuji za velmi nešťastné z mnoha důvodů.“

Jiří Vosecký: „Vláda ztratila jakékoli zábrany a rozpočtovou odpovědnost. V podstatě uvedla státní rozpočet do velkého chaosu. Poslanecká sněmovna tím, co schválila, jednoznačně prokázala, že neplní svoji kontrolní činnost. Jako dlouholetý starosta, i když jím už dva roky nejsem, nemůžu přijmout něco, o čem jsem si vědom, že by do stejného chaosu a nestability uvedlo i obecní a krajské rozpočty.“

Zbyněk Linhart: „Obecně jsem pro snižování daní, a to i pro razantní snižování daní, má to ale několik háčků. Musely by se snižovat výdaje, což se ale neděje. V posledních letech bylo obžerství. Stát má být na snižování daní připraven, ale nesmí se to dít, jak se to stalo, že to premiér prosazuje pozměňovacím návrhem a schvaluje se to ve dvě hodiny v noci.

Cestou je variace těchto tří prvků: sazba daně, výše slevy pro poplatníka a do jaké míry řešit obce nebo kraje. Bude to nějaký kompromis, který bude přijatelný v Senátu, ale také při hlasování ve Sněmovně. Pokud nebudou dogmatici. Pokud budou, schválí si, co prošlo.“

Michael Canov: „Jisté je v tuto chvíli jedno. Určitě nebudeme chtít návrh schválit tak, jak přišel ze Sněmovny. Na druhou stranu, budeme chtít být v pozměňovacích návrzích natolik efektivní, aby byla reálná šance, že nás Sněmovna nepřehlasuje. I proto budeme chtít, aby hlas Senátu zazněl s co největší silou. Proto se zástupci našeho klubu zúčastní porad zástupců všech klubů pro ‚sladění not‘ a společný postup.“

Leopold Sulovský: „K superhrubé mzdě: Ano, ale ne teď, tak za dva roky. Uvolnění rozpočtových pravidel: ne teď. Rád bych viděl nejen to, kde stát bude utrácet, ale kde bude šetřit. To mi tam prostě chybí. Život na dluh je nezodpovědný vůči budoucím generacím.“

Marek Hilšer: „Babišův návrh by se snad dal pochopit v normálních dobách, ale zvyšovat příjem vysokopříjmovým skupinám v době krize povede k dalšímu rozevírání společenských nůžek. Proto zrušení superhrubé mzdy nepodpořím. Daňový odečet podpořím, neboť nemá výše zmíněné efekty a pomáhá více těm, kdo to v současné krizi potřebují.“

Senátor Marek Hilšer. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Jiří Drahoš: „Daňový balíček považuji za velmi nepovedený – jeho současná podoba by měla takřka katastrofický dopad na státní rozpočet. Zrušení superhrubé mzdy vidím jako problematické, mnohem potřebnější a spravedlivější vůči občanům mi přijde zvýšení slevy na poplatníka.“

Zdeněk Hraba: „Mám za to, že snižování daňového zatížení práce lidí je krokem správným směrem. Na druhé straně, v současné situaci, kdy čelíme největší hospodářské krizi naší moderní historie, si tento krok nemůžeme dovolit. Na celou věc se dívám přesně opačně než premiér Babiš – ne prosazení daňového balíčku NA dva roky, ale ZA dva roky a napořád. Osobně si myslím, že ideálním řešením by bylo odložení účinnosti zrušení superhrubé mzdy i zvýšení slevy na dani na 1. 1. 2023.“

Václav Chaloupek: „Tohle téma je pro mne hodně nesrozumitelné a pravděpodobně si nechám poradit, náš klub se tím hodně zabývá, ale zatím chybí shoda.“

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Anna Hubáčková: „Daňový balíček se vůbec nepovedl a naší ekonomice nepomůže. Zrušení superhrubé mzdy dle vládní předlohy nepodpořím, slevy na poplatníky jsou správný směr.“

Patrik Kunčar: „Za mě ponechat zvýšení slevy na poplatníka, zrušit superhrubou mzdu, ale zachovat stávající zdanění 19 a 23 %. Věc budeme samozřejmě teprve diskutovat s kolegy a hledat rozumný konsenzus.“

Jiří Čunek: „Zcela jistě nepodporuji zrušení superhrubé mzdy.“

Šárka Jelínková: „Za mne nyní dává větší smysl zachování zvýšené slevy na poplatníka než zrušení superhrubé mzdy. Slevy na poplatníka ucítí více ve svých peněženkách i lidé s nižšími příjmy a také nedojde k tak podstatnému snížení příjmů měst a krajů.“

První místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Josef Bazala: „Zrušení superhrubé mzdy mnoha lidem přilepší a z výplaty jim zbyde více peněz. To je jistě dobrá zpráva. Problém vidím v tom, že toto zrušení přišlo v ekonomicky složité době a pravděpodobně negativně postihne rozpočty obcí, krajů a státu. Za lepší cestu považuji zvýšení odečitatelné položky na poplatníka a slevy na dítě, jako i zrušení stropu pro daňový bonus. Myslím, že je důležité pomáhat rodinám, kde rodiče pracují, a motivovat je.“

Renata Chmelová: „Jsem spíše pro komplexní pozměňovací návrh, v němž by se řešil mix úpravy rozpočtového určení daní, spíše nižší snížení daní pro fyzické osoby, spíše nižší zvýšení slevy na poplatníka a ulehčení podnikatelům.

Podpořím takovou opravu zákona, která zajistí co nejmenší propad příjmů obcí a měst. Jsem totiž bytostně přesvědčena, že pokud se máme krizí proinvestovat, má to být vidět v našich městech a obcích, a ne v šílených projektech pana Babiše.“

Jaromíra Vítková: „Návrh daňového balíčku s ohledem na zrušení superhrubé mzdy, což způsobí výpadek příjmů do rozpočtu, nehodlám podpořit. Sleva na poplatníka v této době také není šťastná, protože zvyšuje deficit o dalších 35 až 50 miliard.“

Senátorský klub PROREGION (hnutí ANO a ČSSD)

Jiří Dušek: „Aktuálně probíhají jednání o kompromisním řešení této nepříjemné situace. Víc k tomu zatím nemám co dodat.“

Jan Žaloudík: „Nepředbíhejme, prosím. Nejde o osobní názor, ale o nyní nejisté blaho lidu :-). Kdyby byl názor jasný před jednáním Senátu, nebylo by třeba jednání Senátu. Nejsem prognostik, ten je v ČR jen jeden. Senát bude zajisté pojistkou dobra :-).“

Miroslav Adámek podporuje kombinaci snížení daňového výpadku, podporu nízkopříjmových a kompenzace pro obce a kraje.

Klub Senátor 21 a Piráti

Adéla Šípová: „Ze dvou návrhů, které byly Sněmovnou přijaty, považuji zvýšení daňové slevy za spravedlivější ke všem daňovým poplatníkům a v konečném důsledku i administrativně snáze a elegantněji proveditelné. Tímto směrem se tedy budu z pozice senátorky při rozhodování o daňovém balíčku ubírat. Kombinace obou návrhů je daňovou katastrofou. Současně se v rozpravě budu zajímat o důvody snížení spotřební daně z nafty a proč nedošlo ke zvýšení daně z hazardu.“

Senátorka Pirátů Adéla Šípová. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Václav Láska: „V klubu se o tom teprve budeme bavit. Já sám nejsem ekonom, budu naslouchat expertům, ke kterým mám důvěru. V tuto chvíli jasný postoj nemám.“

Petr Orel: „Za mě by bylo nejlepší zrušit superhrubou mzdu s 19% daní a zvýšit slevu na poplatníka. Nicméně je tam negativní dopad na živnostníky. Snížení spotřební daně na biopaliva je také šílené. Vše je však teprve v jednání.“

Senátoři nezařazení do klubu

Pavel Fischer: „Dosavadní kroky vlády Andreje Babiše v oblasti rozpočtu považuji za neodpovědné. Bude mě zajímat, co napsal pan premiér do dopisu předsedovi Senátu, co vlastně navrhuje a zda je to totéž, co navrhne paní ministryně financí. Teprve pak se rozhodnu: ale rozhodně nebudu mlčet.

Už minulý týden jsem bez znalosti současného vývoje vystupoval na plénu Senátu s tím, že tato vláda je vládou rozpočtové neodpovědnosti, protože provádí neřízenou destrukci veřejných rozpočtů. Předpokládám, že se premiér dostaví osobně, jinak s ohledem na jeho chronické absence nebudeme moci brát jeho apel vážně.“

Jaroslav Doubrava: „Pokud vím, paní ministryně řekla, že bude žádat více úprav. Se superhrubou mzdou problém nemám, ale zvýšení slevy nejspíše nepodpořím. V situaci, kdy hospodářství negeneruje prostředky, by bylo asi lepší počkat na jeho konsolidaci a pak teprve takové věci řešit.“

Autor: Hana Mazancová, Jan Tvrdoň

Další aktuaility a média

2007.2016

Hodonínsko: děti z poničených obcí baví dobrovolníci. Na příměstských táborech - denik.cz - 21.7 2021

  Hodonínsko: děti z poničených obcí baví dobrovolníci. Na...

Více informací

2007.2016

Pro děti z tornádem zasažených obcí připravili výlet, uhradí jim i tábor - blansko.cz - 16.7.2021

Pro děti z tornádem zasažených obcí připravili výlet, uhradí jim i...

Více informací

2007.2016

Vavrouškovu cenu ulovil Pernický, rybář z kauzy Bečva; pedagožka Korvasová a mladý vědec Mikát - asz.cz - 14.7.2021

  Vavrouškovu cenu ulovil Pernický, rybář z kauzy Bečva; pedagožka Korvasová a...

Více informací

2007.2016

Schůzka vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pan Liang-Ruey KE v Senátu v souvislosti s finančním darem JMK pro postižené obce tornádem

 

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.