Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Podporuji projekt Milion stromů!

 

Iniciativa „Milion ovocných stromů pro krajinu“

 

 

vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.

O projektu

 

Pilotní aktivity iniciativy "Milion ovocných stromů pro krajinu" byly odstartovány na základě spolupráce MAS v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" byla vytvořena společná Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také tyto webové stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

 

V celé Evropě ubývá starých stromů. Zdá se, že pro ovocné stromy to platí dvojnásob. Stejně jako v jiných oblastech života je tradiční nahrazováno novým, módním, často neprověřeným. Pro náš venkov tím vznikají nenahraditelné ztráty, kdy mizí stromy – dárci plodů, spolutvůrci zahrad, dvorů, ulic i volné krajiny. A co hůř, často je navždy ztracen a zapomenut význam tradičních druhů i odrůd ovoce a jejich jedinečné, mnohdy nenahraditelné vlastnosti.

Až po poznání jejich proměnlivosti během roku a současně jejich stálosti ve srovnání s během lidského života si teprve dokážeme uvědomit, že na venkově mají stromy mnoho významů. Také díky vzpomínkám starých lidí zjišťujeme, že mají významnou roli v krajině: dárce stínu a vláhy, protierozní funkci na svazích, orientačních a hraničních bodů v krajině. Rodové stromy podle dávné tradice spojují osudy jedince či rodiny s krajinou. Staré stromy jsou také jedinečným biotopem pro mnoho dalších organizmů a jsou cenným biologickým a ekologickým prvkem krajiny. Dodnes se ve starých alejích, sadech, vinohradech a zahradách v Čechách, na Moravě i ve Slezku zachovaly odolné a plodné místní a krajové odrůdy hrušní, jabloní, třešní, meruněk a slivoní, ale i řada jiných vzácných ovocných dřevin jinde málo známých. Lidé v dnešní době už zapomínají a nevyužívají tyto hodnoty našich předků a jsou odkázání na služby obchodů. Ve scelených lánech orné půdy byla smazána mozaika krajiny polí, sadů, pastvin, mokřadů, mezí, cest ... a lidských osudů.

Naštěstí se v poslední době mezi pěstiteli i širokou veřejností rozvíjí nový zájem o toto dědictví. Vznikají projekty na záchranu, mapování a využití tradičních ovocných stromů. Dodnes existují v naší zemi oblasti, kde si lidé udrželi vztah ke stromům a krajině. Příkladů se objevuje čím dál víc. A pro všechny zájemce, kteří chtějí vysazovat ovocné stromy do krajiny, vznikla i tato návodná příručka - metodika.

 

Za kolektiv autorů

Vít František Hrdoušek, 2016

 

 

Více na:

 

 

Další aktuaility a média

2007.2016

GAMA OCEL oslavila své patnáctiletému výročí

  Na gartulaci k patnáctému výroří společnosti GAMA OCEL v...

Více informací

2007.2016

Burčákový sraz karavanistů ve Strážnici 2017

  45.Národní sraz ACC AČR ve Strážnici, aneb "burčákový sraz...

Více informací

2007.2016

25. ročník vinobraní ve Bzenci

  JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK BZENECKÉHO VINOBRANÍ se tento rok velmi vydařil! Přestože...

Více informací

2007.2016

Předhodová zábava v Ratíškovicích

  Dne 15. září se uskutečnila předhodová zábava na Spolkovém domě v...

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.