Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Ombudsman žádá nové posouzení těžby – Právo – 22.9.2020

Ombudsman žádá nové posouzení těžby

 Právo

 22.9.2020

 

Rubrika: Z REGIONŮ

Ombudsman Stanislav Křeček vyzval ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad, aby řešily pochybnosti provázející záměr těžby štěrku poblíž Moravského Písku na Hodonínsku.

„Ministerstvo životního prostředí žádám, aby se samo vypořádalo s novými zjištěními o proveditelnosti záměru, které vyšly najevo až po dokončení procesu EIA, a na tomto základě znovu uvážilo revizi výsledného souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivu záměru na životní prostředí,“ uvedl ombudsman. Ministerstvo je terčem kritiky, protože z procesu vyloučilo nesouhlasící instituce Jihomoravského kraje a vycházelo výhradně z kladných stanovisek Zlínského kraje.

Posudky odborníků, poukazující na závažná rizika zahájení těžby zejména pro zdroje pitné vody, ministerstvo již dříve odmítlo. Podle Ondřeje Charváta z tiskového odboru MŽP se vyjádří v zákonné lhůtě. Právní názor MŽP ke zpětnému přezkumu EIA je dlouhodobě stejný, vychází z rozhodnutí rozkladové komise ministra. „Ta při projednání podnětu k přezkoumání závazného stanoviska navrhla podnět odložit jako nedůvodný,“ uvedl Charvát.

Ombudsman má pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí Českého báňského úřadu při stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrku. „Požaduji proto po předsedovi Českého báňského úřadu provedení přezkumného řízení,“ uvedl Křeček v závěrečné zprávě. Plán těžby vnímá jako střet zájmů, využití nerostného bohatství proti zájmu na ochraně vod.

I když oblast těžby leží na hranici dvou krajů a možné vlivy mají největší dopad na Jihomoravský kraj a jeho zdroj pitné vody, povolovací procesy řeší jen úřady Zlínského kraje. Křeček zdůraznil, že u záměru, zjevně přesahujícího svými vlivy hranice kraje, nelze vycházet jen ze strategických materiálů a zastávaných postojů institucí jednoho kraje.

„Jako nedostatek jsem vnímal v postupu úřadů právě jejich rezignaci na zásadu předběžné opatrnosti. Potřeba těžby je zdůvodňována vágně, bez pečlivého vážení rizikovosti těžby v lokalitě, ve spojení s možností využit jiná ložiska. Klimatický vývoj posledních let si dle ochránce žádá klást mnohem větší důraz na veřejný zájem na ochraně vod, proto nelze než upřednostnit řešení spočívající ve využití ložisek, jež nepředstavují potenciální ohrožení strategického veřejného zájmu,“ míní ombudsman.

Ombudsman se k dění kolem záměru kriticky vyjádřil již v loňské zprávě o šetření věci. Teď žádá, aby obě instituce na jeho zjištění reagovaly. „Doufám, že se tím bude ministerstvo skutečně zabývat, že minimálně stanoví úkol zpracovat znovu posudek vlivu na životní prostředí EIA,“ řekl starosta Moravského Písku Leoš Filípek (nezávislý). „Ombudsman mě velmi mile překvapil, vnímám, že otázka vody je podle něj důležitá minimálně tak jako zájem na těžbě,“ vítá stanovisko senátorka Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Potřeba těžby štěrku u Moravského Písku je zdůvodňována vágně, bez pečlivého vážení rizikovosti těžby v lokalitě

Stanislav Křeček, ombudsman

Foto PRÁVO – Milan Vojtek

Starosta Moravského Písku Leoš Filípek ukazuje místa, kde chce soukromá fi rma těžit štěrk. V lese za polem už ale začínají prameniště pitné vody.

Autor: Milan Vojtek

MEDIÁLNÍ DATA

Další aktuaility a média

2007.2016

Hodonínsko: děti z poničených obcí baví dobrovolníci. Na příměstských táborech - denik.cz - 21.7 2021

  Hodonínsko: děti z poničených obcí baví dobrovolníci. Na...

Více informací

2007.2016

Pro děti z tornádem zasažených obcí připravili výlet, uhradí jim i tábor - blansko.cz - 16.7.2021

Pro děti z tornádem zasažených obcí připravili výlet, uhradí jim i...

Více informací

2007.2016

Vavrouškovu cenu ulovil Pernický, rybář z kauzy Bečva; pedagožka Korvasová a mladý vědec Mikát - asz.cz - 14.7.2021

  Vavrouškovu cenu ulovil Pernický, rybář z kauzy Bečva; pedagožka Korvasová a...

Více informací

2007.2016

Schůzka vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pan Liang-Ruey KE v Senátu v souvislosti s finančním darem JMK pro postižené obce tornádem

 

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.