Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Moje aktivity

 
 
 
Více než 25 let pracuji ve veřejné správě a prioritně se věnuji oblasti životního prostředí. Pomáhala jsem obcím se stavbami vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, s povodněmi a v současné době společně řešíme klimatické změny, dopady sucha a ohrožení pitných vod.
 
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní moji práce není jen samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování zákonu, ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze, tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
 
Možná neumím chodit po rautech,
ale umím chodit po stavbách a řešit problémy.
 
 
 
 
     

Novela zákona o insolvencích 

Po legislativní stránce jsem se velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních údajů, volebnímu zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích.  Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců a zranitelných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3 roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start. A přede mnou stojí další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem, kteří vstupují do života s exekucí na dluhy, které často způsobili nezodpovědní rodiče.

 

Novela stavebního zákona 

K této verzi zákona se snesla velká kritika, zákon začal být označován jako nefunkční hybrid a Ministerstvo pro místní rozvoj to vyřešilo tak, že začátkem roku 2021 předložilo ke svému návrhu stavebního zákona cestou několika poslanců komplexní pozměňovací návrh. Předmětem návrhu je revoluční změna stávající modelu veřejné správy – úplné oddělení státní správy a samosprávy. Vzniknou zcela nové státní stavební úřady v krajských městech, specializovaný stavební úřad pravděpodobně v Praze a nejvyšší stavební úřad je navržen do Ostravy. Krajské úřady mohou zřizovat detašovaná pracoviště, jak a kde bude až ve vyhlášce MMR! S návrhem Ministerstva pro místní rozvoj jednoznačně nesouhlasím a proto se skupinou poslanců urychleně dokončujeme komplexní pozměňovací návrh, kde základní stavební úřady zůstanou součástí veřejné správy, základní stavební úřady budou na městech ORP, odvolací na krajích. Náš návrh zaručuje zrychlení stavebního řízení zavedením elektronizace a rozhodně nebude tak drahý, jak návrh MMR. (aktualizace – 1/2021)

 

Bojujeme proti těžbě štěrku v Bzenci

Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku 2004 až do současnosti. V roce 2018 byla tato kauza projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz ohledně veřejné oponentury pan ministr Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá tím, že běží další správní řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků předložených v rámci procesu posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků z hlediska klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která celý záměr převzala. Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném případě uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Občanům není lhostejné to, jakým směrem se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně se spolkem Za vodu pro lidi, z.s. jsem se podílela na uspořádaní akce "Protestní pochod Za vodu pro lidi" v červnu 2020. Tuto akci mírně komplikovala pandemická situace, ale přes všechny překážky se podařila uskutečnit a pochodu se zúčastnilo obrovské množství občanů, kterým naše voda není lhostejná! Společně jsme nahlas vyjádřili NESOUHLAS s plánovanou těžbou! Do této kauzy se zapojil i veřejný ochránce práv, který v říjnu vydal stanovisko, kde požaduje po ministerstvu ŽP, aby uvážilo změnu souhlasného stanoviska a požaduje, aby báňský úřad přezkoumal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Během roku 2020 byly podány celkem čtyři žaloby, na základě kterých soud zatím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báňský úřad musí celou věc znovu projednat. Soud nevzal jako účastníky řízení všechny obce, proto byla k Nejvyššímu správnímu soudu podána kasační stížnost. Společně s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém regionu, budu v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi dostupnými prostředky! (aktualizace – 1/2021)

 

Koordinační jednání ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55

Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy v daném úseku. Během roku 2020 se daly přípravy na dálnici D55 (nynější R55) do pohybu. V září byla zahájena stavba úseku Babice – Staré Město a letos bude stavba pokračovat až do Moravského Písku. Další úseky v našem regionu budou zahájeny 2022 a později. Velmi mě těší, že se městu Hodonínu podařilo úspěšně projednat stavbu lávky u ZOO, jelikož jsme na projektu spolupracovali. Je sice povolena jako stavba dočasná, ale už letos po ní můžeme chodit nebo jezdit na kole! Dále probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky na Pánově. Mou snahou je napomoci urychlení procesu přípravy projektu a jeho realizaci. (aktualizace – 1/2021)

 

Kulturní akce

V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále slavné fotografie stařenek v krojích paní Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění. Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsme pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.

 

Reprezentace v zahraničí

V roce 2019 jsem měla tu čest reprezentovat Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat dohodu o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice či stavbě železnic. V srpnu 2020 jsem se se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova zúčastnila delegace do Polska.

 

Prohlídky Senátu pro žáky a studenty z regionu

Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.

 

 

 

Jak jsem již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupovat v Senátu PČR.

 

 

 

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.