Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Moje aktivity v regionu

 
 
 
 
Více než 25 let pracuji ve veřejné správě a prioritně se věnuji oblasti životního prostředí. 
Pomáhala jsme obcím se stavbami vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, s povodněmi a v současné době společně řešíme klimatické změny, dopady sucha a ohrožení pitných vod. Mnoho obcí si uvědomuje závažnost problému mizející vody, a proto se zapojilo se do projektu sázení stromů, jehož cílem je návrat vody a zeleně do krajiny.
 
Možná neumím chodit po rautech,
ale umím chodit po stavbách a řešit problémy.
 
 
 
 
     

 

 

Spolupráce se zemědělci na ochraně půdy

Extrémní výkyvy počasí v posledních letech znamenají velkou zátěž pro zemědělce i krajinu. Postižení přívalovými dešti a povodněmi nebo naopak dlouhodobým suchem však nejsou zdaleka jenom oni. Projekt na podporu ochrany půdy proti klimatickým změnám posiluje schopnost krajiny zadržovat vodu, bojuje proti úbytku orné půdy a ornice a celkově pomáhá krajině lépe se vyrovnávat s klimatickými změnami. Už nyní probíhá úzká spolupráce na protierozních opatřeních s Mikroregionem Hodonínsko, Pochřibí a Ždánicko. Mezi projekty na zadržení vody v krajině pak patří například suché poldry v Ratíškovicích, rybník s protipovodňovou funkcí v Dolních Bojanovicích a mnohé další.

 

Bojujeme proti těžbě štěrku v Bzenci

Významný zdroj kvalitní pitné vody pro celé Hodonínsko, soustava studní Bzenec komplex, je opět v ohrožení. Teprve nedávno přitom skončil postsanační monitoring po dlouhodobé a velmi drahé sanaci karcinogenních látek z tamních podzemních vod. Už nějakou dobu, a letos obzvlášť aktivně, se objevují snahy začít v nedalekém okolí prameniště pitné vody s průmyslovou těžbou štěrku. To by samozřejmě pro pitnou vodu i životní prostředí na Hodonínsku znamenalo další ohrožení a možná i ztrátu těchto vod. Minimálně by však došlo ke zhoršení kvality vody a následně by bylo třeba hledat jiné zdroje pitné vody, které v regionu chybí. „Je mi jasné, že dokud nám teče voda z kohoutků, tak to občan jako hrozbu nevnímá, ale mou povinností je bojovat, aby se občané nedostali do situace, kdy zkrátka budou bez vody,“ vysvětlila Anna Hubáčková, která řekla těžbě štěrku jasné Ne.

 

Ratíškovice mají nový Spolkový dům

Stavba kulturního zařízení pro aktivní trávení volného času za bezmála 45 milionů korun v obci Ratíškovice byla dokončena letos v létě. Kromě této velké investice se v obci podařilo dokončit i řadu menších projektů. Patří mezi ně například dvě nová hřiště (volejbalové a školní) nebo vodovod pro vinné sklepy na Slavíně. Připravuje se také dostavba dílen pro základní školu nebo záměr na stavbu komunitního bydlení. 

 

Další dvě cyklostezky pro Hodonínsku

Kolo patří na jižní Moravě k těm nejoblíbenějším dopravním prostředkům a k běžnému vybavení snad každé domácnosti. Aby se mezi obcemi jezdilo ještě lépe a bezpečněji, připravují nyní Ratíškovice ve spolupráci s dalšími obcemi v okolí projekt výstavby cyklostezek Hodonín – Ratíškovice a Ratíškovice – Dubňany a v rámci mikroreginonu Nový Dvůr cyklostezku Náklo.

 

Stromy s pamětí

Od září letošního roku budu ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a obcemi sázet stromy na veřejných prostranstvích na areálu škol a mateřských školek a to v rámci projektu,, Stromy s pamětí“. Projekt je zaměřen na mladou generaci, jejich rodiče, pedagogy a zástupce obcí s praktickým dopadem na  ekologické jednání, péči o zeleň, novou výsadbu a permanentní osvětu vedoucí ke zlepšování kvality životního prostředí.

 

Ekologická výchova nejen pro školáky

V Ratíškovicích se věnují ekologické výchově i ekologickým projektům. Jde například o Dny Země, Ukliďme Česko, zavádění třídění bioodpadu nebo o aktivity zaměřené na návrat vody a zeleně do přírody. Zajímavé informace včetně videa, které se zabývá péčí o vodu a půdu v obci najdete na webu www.ratiskovice.com.

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.