Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Jednání k těžbě štěrkopísků na Hodonínsku v Brně

 

 

V úterý 19. 5. 2020 ČBÚ Praha zveřejnil na svém webu rozhodnutí o odvolání ve věci Stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Zamítl všechny námitky 26 obcí, Jihomoravského kraje, dvou spolků a jedné fyzické osoby a potvrdil rozhodnutí OBÚ Brno ze dne 9. 1. 2019.

 

Těžba štěrků v blízkosti strategického zdroje pitné vody pro 86 měst a obcí, což je cca 140 tisíc občanů, nabývá reálného nebezpečí.

ČBÚ se vůbec nezabýval věcnou podstatou problému, do rozhodnutí nevnesl žádnou vlastní úvahu, a to ani k nově předloženým podkladům (stanovisko České geologické služby, stanovisko Veřejné ochránkyně práv, dopady sucha, atp.). ČBÚ jen mechanicky převzal závěry souhlasného stanoviska EIA z roku 2015, jehož platnost v průběhu odvolacího řízení opětovně potvrdil sám ministr ŽP Brabec stanoviskem ze dne 4. 12. 2019. V něm sice alibisticky odkazoval na to, že „aktuální poznatky s ochranou ŽP musí být projednány a zohledněny v navazujících řízeních“, nicméně ČBÚ se nezabýval ani změnou poměrů od vydání stanoviska EIA a ani neřešil veřejný zájem na ochraně pitné vody.

 

Námitky obcí jsou relevantní. Nebyly řádně vypořádány a obavy z ohrožení vodního zdroje těžby nebyly vyvráceny. To jsou vážné důvody pro podání správní žaloby k soudu. Současně bude podána žádost o odkladný účinek rozhodnutí ČBÚ.

 

Jsem velmi zklamaná z postupů báňského úřadu i MŽP. Bohužel vůbec neočekávám, že by v případném navazujícím řízení o povolení těžby báňský úřad zjišťoval skutkový stav a přihlédl ke změnám poměrů, jak je povinností ze správního řádu.

Další aktuaility a média

2007.2016

Obhajoba pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně

Více informací

2007.2016

Den válečných veteránů

 

Více informací

2007.2016

Pracovní schůzka k akci MISS ROMA 2020

 

Více informací

2007.2016

Pracovní jednání v Hodoníně a Hustopečích

 

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.