Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

HODONÍNSKÝ DENÍK: Online rozhovor: na otázky čtenářů odpovídala Anna Hubáčková 4.10.2016

Pracovala nejdříve jako referent na Okresním úřadě Hodonín se zaměřením na kvalitu vod. V této době již byla při rozhodování o vyhlášení ochranných pásem pro zdroje pitné vody a také u odhalení závažné ekologické zátěže v blízkosti průmyslových areálů Bzenec Přívoz. V letech 1993 - 1999 zastávala funkci vedoucí referátu Životního prostředí . Od 1.8.2011 na základě výběrového řízení začala pracovat jako vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poslední 2 roky i jako zástupkyně ředitelky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Řídila výkon státní správy i samosprávy ve všech oblastech životního prostředí. Mnozí ji znají jako starostku Ratíškovic, zastánce šetrného přístupu k životnímu prostředí, ochránkyni vody na Hodonínsku nebo třeba ženu v kroji i v klobouku. Umí pěstovat a vyrábět víno, ale také se dokáže postarat o svou obec i o hlubší problémy regionu. Zažila spoustu krizových situací během povodní a dalších ekologických katastrof, kdy se na ni obraceli se svými potížemi starostové z celého kraje. Nyní se rozhodla zúročit své zkušenosti a znalosti a kandidovat do Senátu v senátním obvodu Hodonínsko. Na otázky čtenářů kandidátka do senátu odpovídala v úterý 4.10 od 9:00.

DOTAZ: Dle všeho máte dostatek zkušeností. Pracovala jste ale v oblasti životního prostředí. Jak budete řešit ostatní problémy, které na Hodonínsku existují?

ODPOVĚĎ:Řešení vidím v užší spolupráci s vedením obcí, buď přímo, nebo v rámci mikroregionů nebo místních akčních skupin. Hlavní problémy vidím v nezaměstnanosti, kvalitě silnic, dostavbě R55 a dopadech počasí na zemědělce.

DOTAZ: Proč kandidujete za KDU?

ODPOVĚĎ:Stejně jako pro KDU-ČSL jsou pro mne důležitá rodina, pomoc lidem a potřebným. Potěšila mě podpora Starostů a nezávislých (STAN), Liberálně ekologické strany (LES) a Demokratické strany zelených.

DOTAZ: Jak budete jako senátorka komunikovat s lidmi? Znáte problémy celého Hodonínska? Jak je budete řešit?

ODPOVĚĎ:Chci co nejvíce času trávit v regionu jak mezi lidmi, tak s vedením měst a obcí. Pokud budu zvolena, moje práce nebude omezena "úředními dny". Jak starosta, tak senátor musí být lidem k dispozici kdykoliv. Problémy Hodonínska znám a řeším je denně.

DOTAZ: Silnice, zatížení kamiony, velké nároky a nízké dotace. Co s tím uděláte jako potenciální senátorka?

ODPOVĚĎ:Nabídka dotací je široká, úkolem senátora je zajistit jejich maximální využití. Právě další prostředky pomohou řešit špatný stav silnic, vytlačení kamionů z obcí a dořešení R55 směrem na Zlín.

DOTAZ: Jaké máte ráda víno?

ODPOVĚĎ:Mé nejoblíbenější odrůdy jsou rulandské šedé z bílých vín a andré z červených.

DOTAZ: Paní starostko, jak můžete pomoci Ratíškovicím z postu senátora?Děkuji

Daniela Souperová

ODPOVĚĎ:Jako senátorka se budu snažit o zajištění větších finančních prostředků na bydlení pro seniory, mladé rodiny a na přístavbu školy, zejména technických dílen.

DOTAZ: Mluvíte o tom, že umíte řešit skutečné problémy. Jaké to tedy jsou?

ODPOVĚĎ:Stručně řešeno je to nezaměstnanost, dořešení R55, boj proti výkyvům počasí a nedostatečná podpora zemědělství a vinařů.

DOTAZ: Budete mít v případě zvolení podporu jen KDU nebo i jiných politických stran a seskupení?

ODPOVĚĎ:viz moje předchozí odpověď :-)

DOTAZ: V čem se lišíte od kandidátů?

ODPOVĚĎ:Liším se většími zkušenostmi v práci pro lidi a při řešení problémů krizových problémů (povodně a ekologické havárie). Jako jediná aktivně bojuji se suchem, výkyvy počasí a pracuji na zabezpečení kvality a dostatku pitné vody pro všechny.

DOTAZ: Viděl jsem video na webu Ratíškovic. Děláte pro krajinu asi hodně. Co máte připraveno do budoucna?

ODPOVĚĎ:Ještě teď na podzim budeme sázet další ovocné stromy a připravujeme projekty na ochranu před přívalovými dešti (poldry a zatravňování).

DOTAZ: V rodině se nám líbí, že jste lidská a pracovitá. Co se vám za dobu vaší kariéry podařilo?

ODPOVĚĎ:Zasahovala jsem úspěšně při povodních, pomohla jsme s budováním mnoha staveb vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, sběrných dvorů, třídících linek odpadů, plynovodů a dalších. Viz. www.annahubackova.cz/moje-aktivity

DOTAZ: Dobrý den,

paní Hubáčková, co je Vaší největší výhodou oproti panu Škromachovi? Děkuji Klenovská

ODPOVĚĎ:Doufám, že lidé ocení mou práci a mé zkušensoti. Jinak posuďte sami na www.annahubackova.cz

DOTAZ: Kandidujete do senátu nebo do kraje?

ODPOVĚĎ:Ráda bych se stala senátorkou, abych mohla pomáhat lidem z vyšší úrovně a s více problémy.

DOTAZ: Paní Hubáčková, zajímalo by mě, co můžete udělat jako senátor pro mladé lidi na Hodonínsku. Děkuji Dřímal

ODPOVĚĎ:Chci zajistit více finančních prostředků a tím vytvořit podmínky a zázemí pro práci s mládeží. Sama v současné době vedu oddíl volejbalu mládeže v Ratíškovicích. 

 

http://hodoninsky.denik.cz/online-rozhovor/online-rozhovor-na-otazky-ctenaru-odpovi-kandidatka-do-senatu-anna-hubackova-20160930.html

Další aktuaility a média

2007.2016

GAMA OCEL oslavila své patnáctiletému výročí

  Na gartulaci k patnáctému výroří společnosti GAMA OCEL v...

Více informací

2007.2016

Burčákový sraz karavanistů ve Strážnici 2017

  45.Národní sraz ACC AČR ve Strážnici, aneb "burčákový sraz...

Více informací

2007.2016

25. ročník vinobraní ve Bzenci

  JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK BZENECKÉHO VINOBRANÍ se tento rok velmi vydařil! Přestože...

Více informací

2007.2016

Předhodová zábava v Ratíškovicích

  Dne 15. září se uskutečnila předhodová zábava na Spolkovém domě v...

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.