Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

HODONÍNSKÝ DENÍK: Online rozhovor: na otázky čtenářů odpovídala Anna Hubáčková 29.9.2016

Hodonín - Pracovala nejdříve jako referent na Okresním úřadě Hodonín se zaměřením na kvalitu vod. V této době již byla při rozhodování o vyhlášení ochranných pásem pro zdroje pitné vody a také u odhalení závažné ekologické zátěže v blízkosti průmyslových areálů Bzenec Přívoz. V letech 1993 - 1999 zastávala funkci vedoucí referátu Životního prostředí . Od 1.8.2011 na základě výběrového řízení začala pracovat jako vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poslední 2 roky i jako zástupkyně ředitelky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Řídila výkon státní správy i samosprávy ve všech oblastech životního prostředí.

Mnozí ji znají jako starostku Ratíškovic, zastánce šetrného přístupu k životnímu prostředí, ochránkyni vody na Hodonínsku nebo třeba ženu v kroji i v klobouku. Umí pěstovat a vyrábět víno, ale také se dokáže postarat o svou obec i o hlubší problémy regionu.

Zažila spoustu krizových situací během povodní a dalších ekologických katastrof, kdy se na ni obraceli se svými potížemi starostové z celého kraje.

Nyní se rozhodla zúročit své zkušenosti a znalosti a kandidovat do Senátu v senátním obvodu Hodonínsko. Jak si své působení Anna Hubáčková v senátu představuje? Za co chce bojovat? Otázky a odpovědi si můžete prohlédnout ZDE.

Tento rozhovor byl ukončen dne 29.9.2016

DOTAZ: kumulace funkcí = senátorka + starostka nebo si ponecháte v případě úspěchu jen jednu funkci, práci, plat?

ODPOVĚĎ:Nejde o peníze, ale o výsledky. Svoji práci chci vykonávat na 100%, až volební výsledek ukáže, jakou cestou se dám.

DOTAZ: Senátoři vynechali třetinu hlasování. U všech důležitých jsme byli, tvrdí

Dokážu si Vás představit zpátky na radnici, tam je vidět kus práce. V senátu jen zapadnete a odtrhnete se od reálného života. Pokud chcete dělat něco pro lidi, proč do senátu?

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:Obě funkce jsou o práci pro lidi. V Senátu mohu ovlivnit problémy více lidí a větší lokality. Navíc chci ovlivnit legislativu tak, aby byla jednodušší, srozumitelnější. A tím bude reakce na skutečné problémy rychlejší.

DOTAZ: Četl jsem ve vašich novinách, že se snažíte bojovat proti suchu. Jak a s jakými výsledky? Děkuji

ODPOVĚĎ:Chci změnit přístup k vodě jako takové. Je třeba omezit plýtvání v domácnostech, ale také změnit hospodaření v krajině. Z hlediska zemědělství to znamená např. zmenšení obdělávaných ploch, zvětšení ploch remízků, biopásů, průlehů, biokoridorů a také technická opatření pro zadržení vody v krajině (poldry, rybníky, mokřady).

DOTAZ: Chcete pracovat jako senátorka. Víte, jaké problémy trápí obyvatele hodonínska? Které to jsou? Děkuji

ODPOVĚĎ:Problémy Hodonínska znám. Tím největším problémem je dle mne ohrožení zdroje pitné vody ve Bzenci záměrem těžby štěrkopísku. Budu bojovat proti vysoké nezaměstnanosti, pečovat o seniory i mladé rodiny.

DOTAZ: Při nedávném setkání mne oslovila vaše energie a pozitivní přístup. Co bude v senátu chtít řešit jako první?

ODPOVĚĎ:Chci řešit pro nás na Hodonínsku velmi citlivé téma a tím je zajištění dostatku, kvality a adekvátní ceny pitné vody. Druhým největším problémem je nezaměstnanost.

DOTAZ: Máte za sebou nějaký viditelný výsledek práce? Proč mám dát hlas zrovna vám???

ODPOVĚĎ:Mám za sebou 26 let práce ve veřejné správě s velmi úzkou spoluprací s obcemi. Znám jižní Moravu i okres Hodonín (cca 10 let jsem působila na referátu životního prostředí). Chci snížit nezaměstnanost, zkvalitnit péči o seniory, zlepšit stav silnic a zavést technické obory do základních škol.

DOTAZ: Dobrý den,

co říkáte na naše školství?

Myslíte si, že je v JMK dostatek kvalitního vzdělání v porovnání s jinými kraji ČR?

Děkuji

ODPOVĚĎ:Dle mne je síť škol a nabídka vzdělávání v našem kraji dostatečná a kvalitní. Je ale třeba řešit rovnováhu mezi praxí a nabídkou, zejména u odborného vzdělávání a profesí.

DOTAZ: 1.Dobrý den, proč kandidujete právě za KDU-ČSL?

2.Nedávo jste založila s velkým úspěchem dětské volejbalové družstvo a teď chcete do Prahy, co bude s těmito dětmi, družstvo rozpustíte?

ODPOVĚĎ:KDU-ČSL mě oslovuje svými hodnotami, takže nabídka kandidovat na post senátora mne velmi potěšila. Beru to jako ocenění své dosavadní dlouholeté práce ve veřejné správě. V mém rozhodnutí mě podpořili i strana Starostové a nezávislí (STAN) a také Liberálně ekologická strana (LES).

Oddíl rozhodně bude fungovat dál prostřednictvím mého kolegy a zázemí u žen volejbalistek, které mě zastoupí v případě nepřítomnosti.

DOTAZ: Podpora venkova a vinařů? Co s tím uděláte?

ODPOVĚĎ:Recept vidím v přímé finanční pomoci, eliminaci dopad sucha a větší propagaci vedoucí k vyššímu odbytu.

DOTAZ: Jak vidíte situace s imigrační vlnou a jejími následky?

ODPOVĚĎ:Imigrační vlna se Hodonínska přímo netýká, ale počítám s moji aktivní rolí ve zvyšování bezpečnosti jak osob, tak i majetku.

DOTAZ: jak byste presvedcila volice duchodce?

ODPOVĚĎ:Nechci někoho přesvědčovat. Chci pracovat na tom, aby měli důchodci dostatečné zastání hlavně ze strany státu, dostatek terénních služeb a adekvátní důchod.

DOTAZ: Dobrý den,

ve kterém výboru chcete po zvolení v Senátu pracovat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:Chci se ucházet o členství ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Děkuji

DOTAZ: V jakém stadiu je zbudování cyklostezky z Hodonína do Ratíškovic. Děkuji za odpověd

ODPOVĚĎ:Na podzim 2016 chceme žádat o územní rozhodnutí, příští rok o stavební povolení a pak naplánovat samotnou stavbu.

DOTAZ: Jak se na Vaše rozhodnutí kandidovat do Senátu dívají občané?

ODPOVĚĎ:Překvapuje mne jejich velká podpora a děkuji všem. Je pravda, že se lidé obávají, že se budu více věnovat Senátu. Já dodávám, že právě díky senátu budu moci pomáhat více lidem a řešit jejich problémy.

DOTAZ: Na co jste v Ratíškovicích nejvíce pyšná?

ODPOVĚĎ:Je to spolkový dům, který byl nedávno uveden do provozu. Ale nejvíce pyšná jsem na spolupráci s občany, kteří jsou velmi aktivní. A za to jim patří velký dík.

DOTAZ: Dobrý den, jaké konkrétní kroky chcete podniknout pro podporu rodin s dětmi, jak je budete podporovat?

Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:Konkrétní pomoc vidím ve výstavbě startovacích bytů, zvýšení kapacity v mateřských školkách a podpoře zkrácených úvazků. Novinkou bude přímá podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnají maminky.

DOTAZ: Paní starostko, uvažujete o souběhu funkcí senátora a starosty?

Pokud ano, proč?

Děkuji

D. Petrásek

ODPOVĚĎ:Neuvažuji o souběhu, ale o propojení. Ale až samotný výsledek voleb ukáže. Děkuji

DOTAZ: Práce senátora není vždy vidět. Má vůbec tato funkce smysl?

ODPOVĚĎ:Dle mne je to naopak. Výsledky senátu jsou vidět na každém kroku. Na senátu záleží konkrétní zákony, jejich aplikování v praxi atd.

DOTAZ: Paní starostko, co je Vaší hlavní konkurenční výhodou v boji o senátorské křeslo?

Děkuji

Matěj

ODPOVĚĎ:Stručně řečeno je to větší tah na branku, ženská empatie v řešení problémů, jejich znalost a zkušenosti za 26 let ve státní správě.

DOTAZ: Paní starostko,

jaké máte ráda víno?

Děkuji T.H.

ODPOVĚĎ:Cením si jakéhokoliv vína, protože vždy za ním vidím hodiny práce vinaře ve vinici a ve sklepě. Z bílých vín dávám přednost odrůdě Rulandské šedé z červených André.

DOTAZ: Patří do Vašeho zájmu také třídění odpadu a nakládání s odpady v Jihomoravském kraji? Co pro to chcete udělat?

Třídíte i Vy sama odpad?

G.

ODPOVĚĎ:Třídění odpadů, starým skládkám, využívání odpadů a kompostování se věnuji dlouhodobě. A to jak dříve v Jihomoravském kraji, tak i nyní na území Hodonínsko, v mé obci a samozřejmě i doma.

DOTAZ: Je možné proti suchu vůbec bojovat? Jak? Buďte konkrétní

ODPOVĚĎ:Podstatná je změna hospodaření v krajině. Z hlediska zemědělského to znamená např. zmenšení obdělávaných ploch, zvětšení ploch remízků, biopásů, průlehů, biokoridorů a také technická opatření pro zadržení vody v krajině jako jsou poldry, rybníky, mokřady.

DOTAZ: V novinách byl článek, kde o Vás píše pan Celý. Myslíte si, že by byl dobrým hejtmanem? Jaké Vy máte zkušenosti s ním?

H.

ODPOVĚĎ:S panem Celým jsme měla možnost pracovat v době mého působení na Krajském úřadě v Brně. Umí řešit problémy, jít si za svým a proto má výsledky. Myslím si, že bude dobrým hejtmanem.

DOTAZ: Dobry den. Jak zvladate pomahat pri vinobrani behem volebni kampane?

Moc vas zdravime a obdivujeme vase nasazeni.

ODPOVĚĎ:Do vinobraní se zapojuji minimálně a ani vlastně nechybím, protože naše úroda po letošních jarních mrazících je nízká. A moc děkuji za podporu.

DOTAZ: Dobrý den,

silnice v našem kraji jsou v katastrofálním stavu, existuje na to jednoduché řešení?

L.

ODPOVĚĎ:Stav silnic u nás na jižní Moravě beru jako krizový. Je třeba dát konec záplatám, řešit napojení na Vídeň a podívat se na dobudování R55 až ke Zlínskému kraji.

DOTAZ: Často Vás vídám (jak naživo, tak na fotkách) v nějakém krásném klobouku :) Kolik tedy, paní starostko, máte klobouků?

ODPOVĚĎ:Na to se mě poslední dobou ptalo tolik lidí, že jsem si je musela přesně spočítat a mám jich 38.

DOTAZ: Dobrý den,

ve Vašem osobním volebním programu jsem se dočetla, že chcete podporovat rodiny, manželství a kvalitní mezilidské vztahy. Můžete být více konkrétní? Co si pod touto podporou mohu představit?

ODPOVĚĎ:Například podpora bydlení pro mladé rodiny, podpora seniorů a péče v jejich přirozeném prostředí, podpora dostatečných kapacit ve školkách, podpora částečných úvazků pro ženy s malými dětmi.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

zajímalo by mě prosím, jaké problémy řeší kraj, co se týče životního prostředí. Vám je tato oblast blízká, proto bych ráda slyšela s jakými aktuálními problémy se kraj potýká a co máte v plánu.

Děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ:Velkým tématem je dopad klimatických změn. Chybí strategie a konkrétní opatření. Náš kraj patří k nejvíce ohroženým suchem. Proto je nutné podporovat zemědělce, na něž dopadají sucha opakovaně. A proto bojuji s nedostatkem a kvalitou vody.

DOTAZ: Co chcete změnit na Hodonínsku?

ODPOVĚĎ:viz moje předešlá odpověď...

DOTAZ: Jednoduchá otázka, proč kandidujete do senátu?

Díky

ODPOVĚĎ:Jednoduchá odpověď - jde o větší možnosti pomáhat lidem na Hodonínsku.

DOTAZ: Dobrý den,

kde vidíte v rámci JMK největší problém, který by se měl řešit? Jak ho chcete řešit?

ODPOVĚĎ:V rámci JMK je nutné co nejdříve schválit zásady územního rozvoje a následně okamžitě řešit dopravní infrastrukturu např. spojení na Vídeň, na Svitavy, komunikaci R55 a další. Dalšími důležitými tématy jsou nezaměstnanost, dostupné zdravotnictví, péče o seniory a v oblasti životního prostředí nedostatek vody.

DOTAZ: Dobrý den,

co se Vám podařilo za 2 roky působení jako zástupkyně ředitelky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Vidíte nějaké velké změny?

Děkuji

ODPOVĚĎ:Těžko říci, řešila jsem více oblastí. Mohu jmenovat zlepšení komunikace mezi odbory a řešení krizových situací.

DOTAZ: Paní Hubáčková, myslíte si, že jste schopná ve volbách porazit pana Škromacha. Co by mohla být Vaše největší přednost?

Děkuji

Jiří Oprchal

ODPOVĚĎ:Přicházím s jinými tématy než pan Zdeněk Škromach a doufám, že to voliči ocení.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

jaký je Váš nejvyšší cíl, nejvyšší meta toho, čeho byste chtěla ve svém kariérním životě dosáhnout, abyste si "na stará kolena" mohla říct: "tak, jsem spokojená, mělo to smysl".

Děkuji L.

ODPOVĚĎ:Dobře zvládnout funkci starostky a stát se senátorkou. Mimo kariéru je mým přáním hlavně vše zvládnout ve zdraví mém i všech kolem mě.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

zasazujete se o ochranu životního prostředí a zdroje pitné vody. Co říkáte na nedávnou kauzu (NE)pitné vody v Brně?

Díky, Iva

ODPOVĚĎ:K takovéto situaci by nemělo dojít, ohrožuje příliš velké množství lidí. Je třeba zkvalitnit kontrolní systém na výstupu vody do veřejné sítě.

 

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/online-rozhovor-na-otazky-ctenaru-odpovi-kandidatka-do-senatu-anna-hubackova-20160926.html

Další aktuaility a média

2007.2016

GAMA OCEL oslavila své patnáctiletému výročí

  Na gartulaci k patnáctému výroří společnosti GAMA OCEL v...

Více informací

2007.2016

Burčákový sraz karavanistů ve Strážnici 2017

  45.Národní sraz ACC AČR ve Strážnici, aneb "burčákový sraz...

Více informací

2007.2016

25. ročník vinobraní ve Bzenci

  JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK BZENECKÉHO VINOBRANÍ se tento rok velmi vydařil! Přestože...

Více informací

2007.2016

Předhodová zábava v Ratíškovicích

  Dne 15. září se uskutečnila předhodová zábava na Spolkovém domě v...

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.