Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

HODONÍNSKÝ DENÍK: Online rozhovor: na otázky čtenářů odpovídala Anna Hubáčková 29.9.2016

Hodonín - Pracovala nejdříve jako referent na Okresním úřadě Hodonín se zaměřením na kvalitu vod. V této době již byla při rozhodování o vyhlášení ochranných pásem pro zdroje pitné vody a také u odhalení závažné ekologické zátěže v blízkosti průmyslových areálů Bzenec Přívoz. V letech 1993 - 1999 zastávala funkci vedoucí referátu Životního prostředí . Od 1.8.2011 na základě výběrového řízení začala pracovat jako vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poslední 2 roky i jako zástupkyně ředitelky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Řídila výkon státní správy i samosprávy ve všech oblastech životního prostředí.

Mnozí ji znají jako starostku Ratíškovic, zastánce šetrného přístupu k životnímu prostředí, ochránkyni vody na Hodonínsku nebo třeba ženu v kroji i v klobouku. Umí pěstovat a vyrábět víno, ale také se dokáže postarat o svou obec i o hlubší problémy regionu.

Zažila spoustu krizových situací během povodní a dalších ekologických katastrof, kdy se na ni obraceli se svými potížemi starostové z celého kraje.

Nyní se rozhodla zúročit své zkušenosti a znalosti a kandidovat do Senátu v senátním obvodu Hodonínsko. Jak si své působení Anna Hubáčková v senátu představuje? Za co chce bojovat? Otázky a odpovědi si můžete prohlédnout ZDE.

Tento rozhovor byl ukončen dne 29.9.2016

DOTAZ: kumulace funkcí = senátorka + starostka nebo si ponecháte v případě úspěchu jen jednu funkci, práci, plat?

ODPOVĚĎ:Nejde o peníze, ale o výsledky. Svoji práci chci vykonávat na 100%, až volební výsledek ukáže, jakou cestou se dám.

DOTAZ: Senátoři vynechali třetinu hlasování. U všech důležitých jsme byli, tvrdí

Dokážu si Vás představit zpátky na radnici, tam je vidět kus práce. V senátu jen zapadnete a odtrhnete se od reálného života. Pokud chcete dělat něco pro lidi, proč do senátu?

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:Obě funkce jsou o práci pro lidi. V Senátu mohu ovlivnit problémy více lidí a větší lokality. Navíc chci ovlivnit legislativu tak, aby byla jednodušší, srozumitelnější. A tím bude reakce na skutečné problémy rychlejší.

DOTAZ: Četl jsem ve vašich novinách, že se snažíte bojovat proti suchu. Jak a s jakými výsledky? Děkuji

ODPOVĚĎ:Chci změnit přístup k vodě jako takové. Je třeba omezit plýtvání v domácnostech, ale také změnit hospodaření v krajině. Z hlediska zemědělství to znamená např. zmenšení obdělávaných ploch, zvětšení ploch remízků, biopásů, průlehů, biokoridorů a také technická opatření pro zadržení vody v krajině (poldry, rybníky, mokřady).

DOTAZ: Chcete pracovat jako senátorka. Víte, jaké problémy trápí obyvatele hodonínska? Které to jsou? Děkuji

ODPOVĚĎ:Problémy Hodonínska znám. Tím největším problémem je dle mne ohrožení zdroje pitné vody ve Bzenci záměrem těžby štěrkopísku. Budu bojovat proti vysoké nezaměstnanosti, pečovat o seniory i mladé rodiny.

DOTAZ: Při nedávném setkání mne oslovila vaše energie a pozitivní přístup. Co bude v senátu chtít řešit jako první?

ODPOVĚĎ:Chci řešit pro nás na Hodonínsku velmi citlivé téma a tím je zajištění dostatku, kvality a adekvátní ceny pitné vody. Druhým největším problémem je nezaměstnanost.

DOTAZ: Máte za sebou nějaký viditelný výsledek práce? Proč mám dát hlas zrovna vám???

ODPOVĚĎ:Mám za sebou 26 let práce ve veřejné správě s velmi úzkou spoluprací s obcemi. Znám jižní Moravu i okres Hodonín (cca 10 let jsem působila na referátu životního prostředí). Chci snížit nezaměstnanost, zkvalitnit péči o seniory, zlepšit stav silnic a zavést technické obory do základních škol.

DOTAZ: Dobrý den,

co říkáte na naše školství?

Myslíte si, že je v JMK dostatek kvalitního vzdělání v porovnání s jinými kraji ČR?

Děkuji

ODPOVĚĎ:Dle mne je síť škol a nabídka vzdělávání v našem kraji dostatečná a kvalitní. Je ale třeba řešit rovnováhu mezi praxí a nabídkou, zejména u odborného vzdělávání a profesí.

DOTAZ: 1.Dobrý den, proč kandidujete právě za KDU-ČSL?

2.Nedávo jste založila s velkým úspěchem dětské volejbalové družstvo a teď chcete do Prahy, co bude s těmito dětmi, družstvo rozpustíte?

ODPOVĚĎ:KDU-ČSL mě oslovuje svými hodnotami, takže nabídka kandidovat na post senátora mne velmi potěšila. Beru to jako ocenění své dosavadní dlouholeté práce ve veřejné správě. V mém rozhodnutí mě podpořili i strana Starostové a nezávislí (STAN) a také Liberálně ekologická strana (LES).

Oddíl rozhodně bude fungovat dál prostřednictvím mého kolegy a zázemí u žen volejbalistek, které mě zastoupí v případě nepřítomnosti.

DOTAZ: Podpora venkova a vinařů? Co s tím uděláte?

ODPOVĚĎ:Recept vidím v přímé finanční pomoci, eliminaci dopad sucha a větší propagaci vedoucí k vyššímu odbytu.

DOTAZ: Jak vidíte situace s imigrační vlnou a jejími následky?

ODPOVĚĎ:Imigrační vlna se Hodonínska přímo netýká, ale počítám s moji aktivní rolí ve zvyšování bezpečnosti jak osob, tak i majetku.

DOTAZ: jak byste presvedcila volice duchodce?

ODPOVĚĎ:Nechci někoho přesvědčovat. Chci pracovat na tom, aby měli důchodci dostatečné zastání hlavně ze strany státu, dostatek terénních služeb a adekvátní důchod.

DOTAZ: Dobrý den,

ve kterém výboru chcete po zvolení v Senátu pracovat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:Chci se ucházet o členství ve výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Děkuji

DOTAZ: V jakém stadiu je zbudování cyklostezky z Hodonína do Ratíškovic. Děkuji za odpověd

ODPOVĚĎ:Na podzim 2016 chceme žádat o územní rozhodnutí, příští rok o stavební povolení a pak naplánovat samotnou stavbu.

DOTAZ: Jak se na Vaše rozhodnutí kandidovat do Senátu dívají občané?

ODPOVĚĎ:Překvapuje mne jejich velká podpora a děkuji všem. Je pravda, že se lidé obávají, že se budu více věnovat Senátu. Já dodávám, že právě díky senátu budu moci pomáhat více lidem a řešit jejich problémy.

DOTAZ: Na co jste v Ratíškovicích nejvíce pyšná?

ODPOVĚĎ:Je to spolkový dům, který byl nedávno uveden do provozu. Ale nejvíce pyšná jsem na spolupráci s občany, kteří jsou velmi aktivní. A za to jim patří velký dík.

DOTAZ: Dobrý den, jaké konkrétní kroky chcete podniknout pro podporu rodin s dětmi, jak je budete podporovat?

Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:Konkrétní pomoc vidím ve výstavbě startovacích bytů, zvýšení kapacity v mateřských školkách a podpoře zkrácených úvazků. Novinkou bude přímá podpora zaměstnavatelů, kteří zaměstnají maminky.

DOTAZ: Paní starostko, uvažujete o souběhu funkcí senátora a starosty?

Pokud ano, proč?

Děkuji

D. Petrásek

ODPOVĚĎ:Neuvažuji o souběhu, ale o propojení. Ale až samotný výsledek voleb ukáže. Děkuji

DOTAZ: Práce senátora není vždy vidět. Má vůbec tato funkce smysl?

ODPOVĚĎ:Dle mne je to naopak. Výsledky senátu jsou vidět na každém kroku. Na senátu záleží konkrétní zákony, jejich aplikování v praxi atd.

DOTAZ: Paní starostko, co je Vaší hlavní konkurenční výhodou v boji o senátorské křeslo?

Děkuji

Matěj

ODPOVĚĎ:Stručně řečeno je to větší tah na branku, ženská empatie v řešení problémů, jejich znalost a zkušenosti za 26 let ve státní správě.

DOTAZ: Paní starostko,

jaké máte ráda víno?

Děkuji T.H.

ODPOVĚĎ:Cením si jakéhokoliv vína, protože vždy za ním vidím hodiny práce vinaře ve vinici a ve sklepě. Z bílých vín dávám přednost odrůdě Rulandské šedé z červených André.

DOTAZ: Patří do Vašeho zájmu také třídění odpadu a nakládání s odpady v Jihomoravském kraji? Co pro to chcete udělat?

Třídíte i Vy sama odpad?

G.

ODPOVĚĎ:Třídění odpadů, starým skládkám, využívání odpadů a kompostování se věnuji dlouhodobě. A to jak dříve v Jihomoravském kraji, tak i nyní na území Hodonínsko, v mé obci a samozřejmě i doma.

DOTAZ: Je možné proti suchu vůbec bojovat? Jak? Buďte konkrétní

ODPOVĚĎ:Podstatná je změna hospodaření v krajině. Z hlediska zemědělského to znamená např. zmenšení obdělávaných ploch, zvětšení ploch remízků, biopásů, průlehů, biokoridorů a také technická opatření pro zadržení vody v krajině jako jsou poldry, rybníky, mokřady.

DOTAZ: V novinách byl článek, kde o Vás píše pan Celý. Myslíte si, že by byl dobrým hejtmanem? Jaké Vy máte zkušenosti s ním?

H.

ODPOVĚĎ:S panem Celým jsme měla možnost pracovat v době mého působení na Krajském úřadě v Brně. Umí řešit problémy, jít si za svým a proto má výsledky. Myslím si, že bude dobrým hejtmanem.

DOTAZ: Dobry den. Jak zvladate pomahat pri vinobrani behem volebni kampane?

Moc vas zdravime a obdivujeme vase nasazeni.

ODPOVĚĎ:Do vinobraní se zapojuji minimálně a ani vlastně nechybím, protože naše úroda po letošních jarních mrazících je nízká. A moc děkuji za podporu.

DOTAZ: Dobrý den,

silnice v našem kraji jsou v katastrofálním stavu, existuje na to jednoduché řešení?

L.

ODPOVĚĎ:Stav silnic u nás na jižní Moravě beru jako krizový. Je třeba dát konec záplatám, řešit napojení na Vídeň a podívat se na dobudování R55 až ke Zlínskému kraji.

DOTAZ: Často Vás vídám (jak naživo, tak na fotkách) v nějakém krásném klobouku :) Kolik tedy, paní starostko, máte klobouků?

ODPOVĚĎ:Na to se mě poslední dobou ptalo tolik lidí, že jsem si je musela přesně spočítat a mám jich 38.

DOTAZ: Dobrý den,

ve Vašem osobním volebním programu jsem se dočetla, že chcete podporovat rodiny, manželství a kvalitní mezilidské vztahy. Můžete být více konkrétní? Co si pod touto podporou mohu představit?

ODPOVĚĎ:Například podpora bydlení pro mladé rodiny, podpora seniorů a péče v jejich přirozeném prostředí, podpora dostatečných kapacit ve školkách, podpora částečných úvazků pro ženy s malými dětmi.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

zajímalo by mě prosím, jaké problémy řeší kraj, co se týče životního prostředí. Vám je tato oblast blízká, proto bych ráda slyšela s jakými aktuálními problémy se kraj potýká a co máte v plánu.

Děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ:Velkým tématem je dopad klimatických změn. Chybí strategie a konkrétní opatření. Náš kraj patří k nejvíce ohroženým suchem. Proto je nutné podporovat zemědělce, na něž dopadají sucha opakovaně. A proto bojuji s nedostatkem a kvalitou vody.

DOTAZ: Co chcete změnit na Hodonínsku?

ODPOVĚĎ:viz moje předešlá odpověď...

DOTAZ: Jednoduchá otázka, proč kandidujete do senátu?

Díky

ODPOVĚĎ:Jednoduchá odpověď - jde o větší možnosti pomáhat lidem na Hodonínsku.

DOTAZ: Dobrý den,

kde vidíte v rámci JMK největší problém, který by se měl řešit? Jak ho chcete řešit?

ODPOVĚĎ:V rámci JMK je nutné co nejdříve schválit zásady územního rozvoje a následně okamžitě řešit dopravní infrastrukturu např. spojení na Vídeň, na Svitavy, komunikaci R55 a další. Dalšími důležitými tématy jsou nezaměstnanost, dostupné zdravotnictví, péče o seniory a v oblasti životního prostředí nedostatek vody.

DOTAZ: Dobrý den,

co se Vám podařilo za 2 roky působení jako zástupkyně ředitelky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Vidíte nějaké velké změny?

Děkuji

ODPOVĚĎ:Těžko říci, řešila jsem více oblastí. Mohu jmenovat zlepšení komunikace mezi odbory a řešení krizových situací.

DOTAZ: Paní Hubáčková, myslíte si, že jste schopná ve volbách porazit pana Škromacha. Co by mohla být Vaše největší přednost?

Děkuji

Jiří Oprchal

ODPOVĚĎ:Přicházím s jinými tématy než pan Zdeněk Škromach a doufám, že to voliči ocení.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

jaký je Váš nejvyšší cíl, nejvyšší meta toho, čeho byste chtěla ve svém kariérním životě dosáhnout, abyste si "na stará kolena" mohla říct: "tak, jsem spokojená, mělo to smysl".

Děkuji L.

ODPOVĚĎ:Dobře zvládnout funkci starostky a stát se senátorkou. Mimo kariéru je mým přáním hlavně vše zvládnout ve zdraví mém i všech kolem mě.

DOTAZ: Dobrý den paní Hubáčková,

zasazujete se o ochranu životního prostředí a zdroje pitné vody. Co říkáte na nedávnou kauzu (NE)pitné vody v Brně?

Díky, Iva

ODPOVĚĎ:K takovéto situaci by nemělo dojít, ohrožuje příliš velké množství lidí. Je třeba zkvalitnit kontrolní systém na výstupu vody do veřejné sítě.

 

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/online-rozhovor-na-otazky-ctenaru-odpovi-kandidatka-do-senatu-anna-hubackova-20160926.html

Další aktuaility a média

2007.2016

Šijeme roušky v Ratíškovicích! Chráním tebe, chráním sebe!

 

Více informací

2007.2016

Návštěva Nemocnice Kyjov

 

Více informací

2007.2016

Návštěva Nemocnice TGM Hodonín

 

Více informací

2007.2016

Zasedání Senátu - mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení!

 

Více informací

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.